Condicions de canvis i devolucions

El client podrà exercir el seu dret de devolució sobre els productes adquirits en el termini de 15 dies naturals a comptar des del lliurament dels mateixos. Només s'admetran quan el material no hagi estat usat i es conservi en perfecte estat.

En el cas de material defectuós a la seva arribada, haurà de quedar reflectit en la nota de lliurament del transportista.

No s'acceptaran devolucions de productes personalitzats.

Les devolucions han d'estar autoritzades per per-natura, el client haurà de sol·licitar la devolució mitjançant un correu electrònic a info@por-natura.com o trucada telefònica al 607.876.383 - 93 683 04 52 indicant el motiu de la devolució i el nombre de comanda.

Una vegada que el client es posi en contacte amb el nostre departament d'atenció al client s'avaluaran els motius de la devolució i l'informarà adequadament, si tot està correcte el client farà arribar els productes a l'adreça especificada a la seva crida o email a ports pagats , un cop rebut i comprovat el seu estat, es procedirà a la devolució de l'import total del producte mitjançant el mateix mètode utilitzat per a la comanda però no dels ports.

Puc modificar la meva comanda?

 Tindrà temps de modificar la seva comanda sempre que aquest no surti de les nostres instal·lacions. En cas de no tenir el material en estoc físicament, sempre tindrà temps de modificar la seva comanda. També volem fer-li constar que existeixen certs productes no estàndard en els quals no és possible la modificació de la comanda, ja que són fabricats a mida de les necessitats del client

Adreça d'enviament

Per-Natura, Carrer Comtes d'urgell 53, 08759, Vallirana, Barcelona